Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher,

25 Tachwedd 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): Cyfnod 2 - trafod gwelliannau

(09.00 - 12.00)                                                                                                

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2 i 5; Adran 1; Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Rhester o welliannau wedi’ didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Yn bresennol:

Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Lisa Salkeld, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Philippa Watkins, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Helen Whyley, Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.00)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

4       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

(12.00 - 13.00)                                                                                                

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>