Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Tachwedd 2015

Amser: Times Not Specified
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3304


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Christine Chapman AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Alun Davies AC

Suzy Davies AC (yn lle Janet Finch-Saunders AC)

Mike Hedges AC

Mark Isherwood AC

Bethan Jenkins AC

Gwyn R Price AC

John Griffiths AC (yn lle Gwenda Thomas AC)

Tystion:

Ken Skates AC, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Eifiona Williams, Llywodraeth Cymru

Angharad Huws, Llywodraeth Cymru

Lord Hall, BBC Executive

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Sarah Sargent (Dirprwy Glerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 905KB) Gweld fel HTML (1MB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2.      Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC, Janet Finch Saunders AC a Lindsay Whittle AC. Dirprwyodd John Griffiths AC, Suzy Davies AC a Rhodri Glyn Thomas AC ar eu rhan yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

1.3.      Datganodd yr Aelodau canlynol buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

·         Peter Black AC

·         Rhodri Glyn Thomas AC

·         Mike Hedges AC

</AI2>

<AI3>

2       Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): - trafod y gwelliannau

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwaredwyd gwelliannau 2, 3 a 4 (Ken Skates) gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 49 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 50 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Gwelliant 51 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Gwelliant 64 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Bethan Jenkins

Suzy Davies

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gwelliant 65 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Bethan Jenkins

Suzy Davies

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 65.

 

Ni symudwyd gwelliant 66 (Suzy Davies).

 

Gwelliant 79 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 79.

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 40 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan dderbyniwyd gwelliant 8, methoddgwelliant 41 (Peter Black).

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 52 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 71 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Gwelliant 40 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Tynnwyd gwelliant 80 (Bethan Jenkins) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 70 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 70.

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 53 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Tynnwyd gwelliant 81 (Bethan Jenkins) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 82 (Bethan Jenkins).

 

Gwaredwyd gwelliannau 67, 68 a 69 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 67, 68 a 69.

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 83 (Bethan Jenkins).

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 84 (Bethan Jenkins).

 

Gwaredwyd gwelliannau 16, 17 a 18 (Ken Skates) gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 54 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 73 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 73.

 

Gwelliant 74 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 74.

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 45 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Derbyniwyd gwelliant 20 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan dderbyniwyd gwelliant 20, methodd gwelliant 46 (Peter Black).

 

Derbyniwyd gwelliant 29 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 55 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Gwelliant 85 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Gwaredwyd gwelliannau 21, 22 a 23 (Ken Skates) gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 56 (Suzy Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 57 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 75 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 75.

 

Gwelliant 76 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 76.

 

Tynnwyd gwelliant 86 (Bethan Jenkins) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Tynnwyd gwelliant 77 (Peter Black) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 78 (Peter Black).

 

Gwelliant 98 (Darren Millar)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 98.

 

Gwelliant 42 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 72 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 72.

 

Derbyniwyd gwelliant 30 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 87 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 87.

 

Gan gwrthodwyd gwelliant 87, methodd gwelliant 88 (Bethan Jenkins).

 

Gwaredwyd gwelliannau 33, 34, 35, 36, 37 a 38 (Ken Skates) gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 89 (Bethan Jenkins) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 90 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 90.

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 92 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 92.

 

Gwelliant 90 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 90.

 

Gwelliant 91 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Peter Black

 

Gwrthodwyd gwelliant 91.

 

Gwelliant 58 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Ni symudwyd gwelliant 47 (Peter Black).

 

Ni symudwyd gwelliant 59 (Suzy Davies).

 

Gwelliant 93 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Peter Black

 

Gwrthodwyd gwelliant 93.

 

Gwelliant 94 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 94.

 

Gwelliant 95 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 95.

 

Gwelliant 97 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 97.

 

Gwelliant 60 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 60.

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 61 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 61.

 

Gan wrthodwyd gwelliannau 86, 93 a 95, methodd gwelliant 96 (Bethan Jenkins).

 

Ni symudwyd gwelliant 62 (Suzy Davies).

 

Gwelliant 48 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Derbyniwyd gwelliant 39 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 63 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

 

Suzy Davies

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

Bethan Jenkins

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 63.

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC: sesiwn dystiolaeth 7 - BBC

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Yr Arglwydd Hall o Birkenhead CBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, BBC

·         Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

 

3.2 Cytunodd Rhodri Talfan Davies i ddarparu manylion i’r Pwyllgor am arolygon olrhain BBC Cymru Wales sy'n monitro'r defnydd cyffredinol o’r cyfryngau yng Nghymru.

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

4.1     Nododd y Pwyllgor y papurau.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI6>

<AI7>

6       Ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiwn 7

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn Eitem 3.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>