Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 8 Rhagfyr 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Buckle

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

(Cytunodd y Pwyllgor ar 1 Rhagfyr 2015 ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 1 y cyfarfod hwn)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cronfa Buddsodd Cymru mewn Adfywio: Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru

(09.00-09.10)                                                                                                  

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.10)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(09.10)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI4>

<AI5>

4       Cronfa Buddsodd Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth  7

(09.10-10.25)                                                                    (Tudalennau 4 - 24)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Owen Evans – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

James Price – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol – Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Christopher Munday – Dirprwy Gyfarwyddwr, Atebion Busnes, Llywodraeth Cymru

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(10.25)                                                                                                             

Eitemau 6, 7 a 8 a chyfarfodydd 12 a 19 Ionawr 2016

</AI6>

<AI7>

6       Blaenraglen Waith: Trafod rhaglen waith gwanwyn 2016

(10.25-10.30)                                                                  (Tudalennau 25 - 27)

</AI7>

<AI8>

7       Cronfa Buddsodd Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(10.30-10.45)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

8       Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Trafod yr adroddiad drafft

(10.45-11.00)                                                                  (Tudalennau 28 - 91)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>