Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 13 Hydref 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Buckle

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09:00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(09:00 - 09:05)                                                                    (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

3       Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth 3

(09:05 - 09:50)                                                                  (Tudalennau 5 - 19)

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

James Price – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Christopher Munday – Dirprwy Gyfarwyddwr, Datrysiadau Busnes, Llywodraeth Cymru

Gareth Morgan - Dirprwy Gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

4       Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn dystiolaeth 4

(09:50 - 10:50)                                                                (Tudalennau 20 - 27)

PAC(4)-27-15 Papur 1

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Leo Bedford - Amber Infrastructure Ltd

Giles Frost - Amber Infrastructure Ltd

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(10:50)                                                                                                             

Eitem 6

</AI5>

<AI6>

6       Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(10:50 - 11:00)                                                                                                

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>