Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 8 Hydref 2015

Amser: 09. - 11.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3255


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Christine Chapman AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Alun Davies AC

Jocelyn Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Mike Hedges AC

Mark Isherwood AC

Gwyn R Price AC

Rhodri Glyn Thomas AC

John Griffiths AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Neil Buffin, Llywodraeth Cymru

Simon White, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Sarah Sargent (Dirprwy Glerc)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 391KB) Gweld fel HTML (546KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC.  Dirprwyodd John Griffiths AC ar ran Gwenda Thomas AC, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

</AI2>

<AI3>

2       Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Cyfnod 2 - trafod y gwelliannau

2.1 Datganodd Alun Davies y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat.

 

2.2 Datganodd Rhodri Glyn Thomas y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.3 Datganodd Peter Black y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n Aelod o Ddinas a Sir Abertawe.

 

2.4 Datganodd Janet Finch-Saunders y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat ac yn denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.5 Datganodd Mark Isherwood y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.6 Datganodd Lesley Griffiths y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.7 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 136 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 136.

 

Gwelliant 137 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 137.

 

Ni symudwyd gwelliant 138 (Peter Black).

 

Gwelliant 186 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 186.

 


 

Gwelliant 187 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Jocelyn Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Mike Hedges

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 187.

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 139 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Janet Finch-Saunders

 

 

John Griffiths

 

 

Mike Hedges

 

 

Mark Isherwood

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 139.

 

Ni symudwyd gwelliant 49 (Jocelyn Davies).

 

Derbyniwyd gwelliant 29 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 50 (Jocelyn Davies).

 

Ni symudwyd gwelliant 51 (Jocelyn Davies).

 

Ni symudwyd gwelliant 52 (Jocelyn Davies).

 

Ni symudwyd gwelliant 53 (Jocelyn Davies).


 

Gwelliant 140 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 140.

 

Gwelliant 165 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 165.

 

Derbyniwyd gwelliant 30 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 141 (Peter Black).

 

Gwelliant 166 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 166.

 

Gwelliant 142 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Janet Finch-Saunders

 

 

John Griffiths

 

 

Mike Hedges

 

 

Mark Isherwood

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 142.

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 73 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 32 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 74 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 143 (Peter Black).

 

Ni symudwyd gwelliant 144 (Peter Black).

 

Gwelliant 167 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 167.

 

Derbyniwyd gwelliant 33 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 145 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Jocelyn Davies

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 145.

 

Gwelliant 54 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Ni symudwyd gwelliant 146 (Peter Black).

 

Gwelliant 147 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 147.

 

Gwelliant 188 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 188.

 

Gwelliant 55 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Gwelliant 148 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 148.

 

Gwelliant 149 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 149.

 

Gwelliant 150 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 150.

 

Gwelliant 151 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 151.

 

Gwelliant 35 (Lesley Griffiths)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Peter Black

 

Alun Davies

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

Janet Finch-Saunders

 

John Griffiths

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwyn Price

Mark Isherwood

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 56 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 152 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 152.

 

Gwelliant 153 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 153.

 

Gwelliant 154 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 154.

 

Gwelliant 58 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Mike Hedges

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 155 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 155.

 

Gwelliant 189 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 189.

 

Derbyniwyd gwelliant 36 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 37 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 156 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 156.

 

Gwelliant 157 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 157.

 

Methodd gwelliant 158 (Peter Black).

 

Derbyniwyd gwelliant 159 (Peter Black) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 160 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 160.

 

Gwelliant 161 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 161.

 

Gwelliant 162 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 162.

 

Methodd gwelliant 190 (Mark Isherwood).

 

Methodd gwelliant 191 (Mark Isherwood).

 

Methodd gwelliant 192 (Mark Isherwood).

 

Methodd gwelliant 193 (Mark Isherwood).

 

Gwelliant 194 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 194.

 

Gwelliant 59 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 59.

 

Derbyniwyd gwelliant 78 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 38 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 79 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 40 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 41 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 81 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 42 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 43 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 76 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 77 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

2.8 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir fod holl adrannau ac atodlenni'r Bil wedi'u cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>