Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Hydref 2015

Amser: 08.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 1 Hydref 2015, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42, penderfynodd y Pwyllgor gwrdd yn breifat ar gyfer eitem 1

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

(08.45 - 09.00)                                                                                                

Papur 1 – Adroddiad drafft

</AI2>

<AI3>

Cyhoeddus

 

</AI3>

<AI4>

2       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i’w nodi

(09.00)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

</AI6>

<AI7>

Nodyn o'r digwyddiad rhanddeiliaid ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) ar 23 Medi 2015

                                                                                            (Tudalennau 5 - 8)

</AI7>

<AI8>

4       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 1

(09.00 - 10.00)                                                                  (Tudalennau 9 - 33)

Nick Bennet, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol

 

Papur 2 - Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2016-17

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(10.00)                                                                                                             

Eitem 6

</AI9>

<AI10>

6       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

(10.00 - 10.15)                                                                                                

</AI10>

<AI11>

Egwyl

(10.15 - 10.30)

</AI11>

<AI12>

Cyhoeddus

 

</AI12>

<AI13>

7       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

(10.30 - 11.15)                                                                (Tudalennau 34 - 64)

Martin Warren, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Jason Piper, Uwch Reolwr - Cyfraith Trethi a Busnes, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA)

 

Papur 3 - Ymateb Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr i'r ymgynghoriad

Papur 4 - Ymateb Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI13>

<AI14>

8       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

(11.15 - 12.15)                                                                (Tudalennau 65 - 74)

Kay Powell, Cynghorwr Polisi, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Richard Beech, Partner, Glamorgan Law LLP

 

Papur 5 - Ymateb Cymdeithas y Cyfreithwyr i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI14>

<AI15>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(12.15)                                                                                                             

Eitem 10

</AI15>

<AI16>

10   Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(12.15 - 12.30)                                                                                                

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>