Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 1 Hydref 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

3       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

(09.00 - 09.45)                                                                    (Tudalennau 4 - 7)

Eleanor Emberson, Prif Weithredwr, Revenue Scotland

Colin Miller, Arweinydd Tîm Bil Cyllid yr Alban a Phwerau Treth

 

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI3>

<AI4>

4       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

(09.45 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 8 - 17)

Geoff Yapp, Dirprwy Gyfarwyddwr, Treth Gorfforaeth, Rhyngwladol a Stamp, Pennaeth Trethi Stamp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Doug Stoneham, Uwch Swyddog Polisi, Datganoli, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

 

Papur 1 - Ymateb Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.30 - 10.45)

</AI5>

<AI6>

5       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

(10.45 - 11.30)                                                                (Tudalennau 18 - 23)

Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg, Cyfoeth Naturiol Cymru

Rebecca Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Papur 2 - ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI6>

<AI7>

6       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

(11.30 - 12.30)                                                                (Tudalennau 24 - 40)

John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Treth, Sefydliad Siartredig Trethiant

Claire Thackaberry, Swyddog Technegol, y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel

 

Papur 3 - ymateb y Sefydliad Siartredig Trethiant i’r ymgynghoriad

Papur 4 - ymateb y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI7>

<AI8>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(12.30)                                                                                                             

Eitem 8

</AI8>

<AI9>

8       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(12.30 - 12.45)                                                                                                

</AI9>

<AI10>

Cinio

(12.45 - 13.30)

</AI10>

<AI11>

Cyhoeddus

 

</AI11>

<AI12>

9       Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 1

(13.30 - 14.30)                                                                (Tudalennau 41 - 78)

David Melding AC, Comisiynydd y Cynulliad Dros Dro

Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nicola Callow, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ariannol

 

Papur 5 – Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI12>

<AI13>

10   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(14.30)                                                                                                             

Eitemau 11, 12 a 13 o gyfarfod heddiw ac eitem 1 o’r cyfarfod ar 7 Hydref 2015.

</AI13>

<AI14>

11   Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

(14.30 - 14.45)                                                                                                

</AI14>

<AI15>

12   Adroddiad Alldro Llywodraeth Cymru 2014-15

(14.45 - 14.55)                                                                (Tudalennau 79 - 90)

Papur 6 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

</AI15>

<AI16>

13   Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17

(14.55 - 15.00)                                                                (Tudalennau 91 - 94)

Papur 7 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>