Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 30 Medi 2015

Amser: 09.00 - 11.58
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3243


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Christine Chapman AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Alun Davies AC

Jocelyn Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Mike Hedges AC

Mark Isherwood AC

Gwyn R Price AC

Rhodri Glyn Thomas AC

Lesley Griffiths AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Sarah Sargent (Dirprwy Glerc)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 543KB) Gweld fel HTML (746KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2  Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC. Dirprwyodd John Griffiths AC ar ran Gwenda Thomas AC, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

</AI2>

<AI3>

2       Renting Homes (Wales) Bill - consideration of amendments

2.1 Roedd Sandy Mewies yn bresennol am ran o'r eitem yn lle Alun Davies.

 

2.2 Datganodd Alun Davies y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat.

 

2.3 Datganodd Rhodri Glyn Thomas y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.4 Datganodd Peter Black y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n Aelod o Ddinas a Sir Abertawe.

 

2.5 Datganodd Janet Finch-Saunders y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat ac yn denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.6 Datganodd Lesley Griffiths y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae’n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.7 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 82 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Gwelliannau 83 i 88 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 83 i 88.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 44 (Jocelyn Davies) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 45 (Jocelyn Davies).

 

Derbyniwyd gwelliant 60 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 46 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Derbyniwyd gwelliant 47 (Jocelyn Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 89 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 89.

 

Ni symudwyd gwelliant 48 (Jocelyn Davies).

 

Gwelliannau 90 i 98 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 90 i 98.

 

Derbyniwyd gwelliant 61 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliannau 99 i 107 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 99 i 107.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 108 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 108.

 

Gwelliant 109 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 109.

 

Gwelliant 168 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Peter Black

Jocelyn Davies

Mark Isherwood

Christine Chapman

Rhodri Glyn Thomas

 

Alun Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 168.

 

Gwelliant 62 (Lesley Griffiths)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Peter Black

 

Alun Davies

Jocelyn Davies

 

Janet Finch-Saunders

Rhodri Glyn Thomas

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Mark Isherwood

 

 

Gwyn Price

 

 

Derbyniwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 169 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Peter Black

 

Mark Isherwood

Christine Chapman

 

 

Alun Davies

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 169.

 

Derbyniwyd gwelliant 63 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 64 (Lesley Griffiths)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

 

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

 

Gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Ni symudwyd gwelliant 110 (Peter Black).

 

Gwelliant 170 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Peter Black

 

Mark Isherwood

Christine Chapman

 

 

Alun Davies

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 170.

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 111 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 111.

 

Gwelliant 112 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 112.

 

Gwelliant 113 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 113.

 

Gwelliant 171 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 171.

 

Gwelliant 114 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 114.

 

Gwelliant 172 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 172.

 

Gwelliant 173 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 173.

 

Gwelliant 174 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Jocelyn Davies

 

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

 

Mark Isherwood

Alun Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 174.

 

Tynnwyd gwelliant 115 (Peter Black) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 163 (Jocelyn Davies).

 

Ni symudwyd gwelliant 164 (Jocelyn Davies).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliannau 116 i 118 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 116 i 118.

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 175 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Peter Black

 

Mark Isherwood

Jocelyn Davies

 

 

Christine Chapman

 

 

Alun Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 175.

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 176 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 176.

 

Derbyniwyd gwelliant 20 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).


 

Gwelliant 177 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 177.

 

Gwelliant 119 i 122 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 119 i 122.

 

Gwelliant 123 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant123.

 

Gwelliant 178 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Peter Black

 

Mark Isherwood

Jocelyn Davies

 

 

Christine Chapman

 

 

Alun Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 178.

 

Gwelliannau 124 i 126 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 124 i 126.

 

Gwelliant 127 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 127.

 

Gwelliant 179 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 179.

 

Gwelliant180 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 180.

 

Gwelliant 181 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 181.

 

Gwelliant 182 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 182.

 

Gwelliant 183 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Jocelyn Davies

Christine Chapman

Peter Black

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 183.

 

Gwelliant 128 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 128.

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 129 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 129.

 

Derbyniwyd gwelliant 65 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 22 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 130 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 130.

 

Gwelliant 131 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 131.

 

Derbyniwyd gwelliant 66 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 132 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 132.

 

Gwelliant 133 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 133.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 184 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Jocelyn Davies

 

 

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 184.

 

Derbyniwyd gwelliant 68 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 69 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 134 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 134.

 

Gwelliant 135 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 135.

 

Derbyniwyd gwelliant 70 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 27 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 71 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 185 (Mark Isherwood)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 185.

 

Derbyniwyd gwelliant 72 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydl

 

2.8 Mewn perthynas â grŵp 14 (cyflwr anheddau) cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor, cyn y cyfarfod ar 8 Hydref, i amlinellu'n fanwl y materion sydd i'w cynnwys yn y rheoliadau sy'n ymwneud â phenderfynu a yw annedd yn ffit bobl fyw ynddi. Cytunodd y Gweinidog hefyd i ddarparu gwybodaeth am yr amserlenni ar gyfer cyflwyno a gweithredu'r rheoliadau hyn.

 

2.9 Barnwyd bod adrannau 7 i 29, 31 i 88, 90 i 101, 103 i 119, a 121 i 128 wedi'u derbyn.

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>