Agenda - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Medi 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCCLLL@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (09.00 - 09.15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad Etifeddiaeth: y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

(09.15 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 60)

Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr, Twristiaeth, Treftadaeth a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

Kate Clark, Cyfarwyddwr, CADW

Natasha Hale, Dirprwy Gyfarwyddwr Sectorau a Busnes, Llywodraeth Cymru

Linda Tomos, Cyfarwyddwr, Is-adran  Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                        (Tudalennau 61 - 73)

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.30 - 10.40)

 

</AI6>

<AI7>

5       Ymchwiliad Etifeddiaeth: y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - trafod y dystiolaeth

(10.40 - 10.50)                                                                                                

</AI7>

<AI8>

6       Trafod y flaenraglen waith

(10.50 - 11.10)                                                                (Tudalennau 74 - 88)

</AI8>

<AI9>

7       Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

(11.10 - 12.30)                                                              (Tudalennau 89 - 149)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>