Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 5 Mai 2015

 

 

Amser y cyfarfod:
13.30

 

 

 

 

Pleidleisiau a Thrafodion

(262)

 

<AI1>

Datganiad y Llywydd

Croesawodd y Llywydd Mitchel McLaughlin, Llefarydd Cynulliad Gogledd Iwerddon, a oedd yn yr Oriel Gyhoeddus.

 

</AI1>

<AI2>

1     Cwestiynau i'r Prif Weinidog

 

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

</AI2>

<AI3>

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.19

 

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Dirprwy Weinidog ailystyried ei phenderfyniad i beidio ag ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru? EAQ(4)0289(NR)

 

</AI3>

<AI4>

2     Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Dechreuodd yr eitem am 14.25

 

</AI4>

<AI5>

3     Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

 

Dechreuodd yr eitem am 14.29

 

Am 15.20, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar Bil Cynllunio (Cymru).

 

</AI5>

<AI6>

4     Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Cynllunio (Cymru)

 

Dechreuodd yr eitem am 15.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 y cytunwyd gan y Cynulliad ar 28 Ebrill 2015.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Derbyniwyd Gwelliant 58 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

30

41

Gwrthodwyd gwelliant 80.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

30

41

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 81.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

21

40

Gwrthodwyd gwelliant 4.

 

Derbyniwyd Gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 5.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 63.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

29

41

Gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gan fod gwelliant 64 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 65.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 66.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

29

41

Gwrthodwyd gwelliant 68.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

24

41

Gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

21

40

Gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 83.

 

Derbyniwyd Gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 70.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

28

40

Gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Tynnwyd gwelliant 72 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

29

41

Gwrthodwyd gwelliant 73.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

29

40

Gwrthodwyd gwelliant 74.

 

Gan fod gwelliant 73 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 75.

 

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 14.

 

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 36 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 15.

 

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 76.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

3

0

38

41

Gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

31

40

Gwrthodwyd gwelliant 61.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 84.

 

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

24

41

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Derbyniwyd Gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Derbyniwyd Gwelliant 59 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 73 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 62.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

17

41

Gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

17

41

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Derbyniwyd Gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 20.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Derbyniwyd Gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 77.

 

Gan fod gwelliant 77 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 78.

 

Derbyniwyd Gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 73 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 79.

 

Derbyniwyd Gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

3

9

41

Derbyniwyd gwelliant 33.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

</AI6>

<AI7>

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

 

Daeth y cyfarfod i ben am 17.55

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mercher, 6 Mai 2015

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>