Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Gwener, 13 Mawrth 2015

 

 

 

Amser:

09.30 - 11.30

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3145

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding AC (Cadeirydd)

Jocelyn Davies AC

Paul Davies AC

Lynne Neagle AC (yn lle Ann Jones AC)

Eluned Parrott AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog

Bethan Webb, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Steve George (Clerc)

Kath Thomas (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Graham Winter (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, y tystion a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriad gan Ann Jones. Roedd Lynne Neagle yn dirprwyo ar ei rhan.

 

 

</AI1>

<AI2>

2    Sesiwn graffu ar waith y Prif Weinidog  (09:30 - 11:20)

2.1 Bu’r Pwyllgor yn holi’r Prif Weinidog am rôl Llywodraeth Cymru wrth ddiogelu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg ac am y broses o ran penodiadau cyhoeddus, a chraffu yn hyn o beth.

 

2.2 Gofynnodd y Cadeirydd nifer o gwestiynau i’r Prif Weinidog yn ymwneud â’r Gymraeg. Cwestiynau gan y cyhoedd oedd y rhain a fe’u hanfonwyd drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

 

</AI2>

<AI3>

</AI4>

<AI5>

3    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

4. 1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 4 ar yr Agenda.

 

</AI5>

<AI6>

4    Trafod y dystiolaeth o’r sesiwn flaenorol (11:20 - 11:30)

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn graffu flaenorol a chytunwyd i ysgrifennu at y Prif Weinidog yn nodi nifer o sylwadau ac argymhellion.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>