Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Gwener, 13 Mawrth 2015

 

Amser:
09.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
Craffu.PW@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

MeetingTitle

 

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.20 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI2>

<AI3>

2    Sesiwn Graffu ar Waith y Gweinidog  (09:30 - 11:20)  (Tudalennau 1 - 9)

Carwyn  Jones AC, Prif Weinidog

·         Bethan Webb - Dirprwy Gyfarwyddwr, Iaith Gymraeg

·         Peter Kennedy – Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

 

 

</AI3>

<AI4>

 

Rôl Llywodraeth Cymru wrth Ddiogelu a Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg  (Tudalennau 10 - 35)

 

</AI4>

<AI5>

 

Y Broses o ran Penodiadau Cyhoeddus Amlwg yng Nghymru, a Chraffu yn Hyn o Beth.  (Tudalennau 36 - 44)

 

</AI5>

<AI6>

3    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

Item 4

</AI6>

<AI7>

4    Trafod y Dystiolaeth o'r Sesiwn Flaenorol  (11:20 - 11:30) 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>