Bwrdd Taliadau

 

Lleoliad:
Ty Hywel

 

 

Dyddiad:
Dydd Gwener, 12 Rhagfyr 2014

 

Amser:
08.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Clerk of the Remuneration Board
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
Taliadau@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

WRB(29)

 

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod 08:00 – 08:15

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad y Cadeirydd (8:15 – 8:30) (Tudalennau 1 - 23)

·        Datganiadau o fuddiant

</AI2>

<AI3>

2    Trefniadau staffio Aelodau'r Cynulliad a staff cymorth Aelodau'r Cynulliad: Cyflogau, Pensiynau a Budd-daliadau (8:30 – 9:15) (Tudalennau 24 - 35)

</AI3>

<AI4>

3    Penderfyniad ar gyfer pumed flwyddyn y Pedwerydd Cynulliad: Ystyried y Penderfyniad ar gyfer ymgynghori yn ei gylch (9:15 – 10:15) (Tudalennau 36 - 44)

</AI4>

<AI5>

Toriad

</AI5>

<AI6>

4    Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Cymorth Grŵp (10:30 – 12:30) (Tudalennau 45 - 51)

</AI6>

<AI7>

5    Cyflogau a chyfraniadau pensiwn Aelodau'r Cynulliad: Pontio rhwng y Pedwerydd a'r Pumed Cynulliad (12:30 – 13:00) (Tudalennau 52 - 56)

</AI7>

<AI8>

6    Mater gweithredol: Dulliau o dalu i aelodau'r Bwrdd Taliadau (13:00 – 13:15)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>