Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Gynadledda C a D – Tŷ Hywel (ar gyfer grwpiau cyfeirio – nid ydynt ar agor i’r cyhoedd)

Ystafell Bwyllgora 4 – Tŷ Hywel (ar gyfer sesiynau tystiolaeth – ar agor i’r cyhoedd)

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 11 Mehefin 2015

 

Amser:
09.45

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

1    Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: cyfarfod anffurfiol gyda grwpiau cyfeirio (09.45 – 10.45) (Tudalennau 1 - 8)

Cynhelir y grwpiau cyfeirio yn Ystafell Gynadledda C a D, Tŷ Hywel. Sylwer nad yw’r eitem hon ar agor i’r cyhoedd.

</AI1>

<AI2>

Egwyl (10.45 - 11.00)

Bydd y Pwyllgor yn ymgynnull yn Ystafell Bwyllgora 4, Tŷ Hywel, ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus.

</AI2>

<AI3>

2    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (11.00)

 

</AI3>

<AI4>

3    Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 10 (11.00 - 12.00) (Tudalennau 9 - 35)

Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Camddefnyddio

Dr Sarah Watkins, Uwch-swyddog Meddygol

</AI4>

<AI5>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 10 y cyfarfod hwn ac eitem 1 y cyfarfod ar 17 Mehefin 2015 (12.00)

</AI5>

<AI6>

5    Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod y dystiolaeth (12.00 - 12.15)

</AI6>

<AI7>

Cinio (12.15 - 13.15)

</AI7>

<AI8>

6    Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: sesiwn dystiolaeth 1 (13.15 - 13.45) (Tudalennau 36 - 62)

Simon Burch, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

Parry Davies, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

</AI8>

<AI9>

7    Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: sesiwn dystiolaeth 2 (13.45 - 14.30) (Tudalennau 63 - 71)

Emma Sands, Cynghrair Henoed Cymru

Meleri Thomas, Cynghrair Gofal Cymdeithasol a Llesiant Cymru

Keith Bowen, Cynghrair Cynhalwyr Cymru

</AI9>

<AI10>

Egwyl (14.30 - 14.35)

</AI10>

<AI11>

8    Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: sesiwn dystiolaeth 3 (14.35 - 15.20) (Tudalennau 72 - 84)

Rick Wilson, Cynghrair Cymru ar gyfer Cymorth a Gyfarwyddir gan Ddinasyddion

Jim Crowe, Grŵp Cyfeirio Anabledd

Samantha Clutton, Barnardo’s Cymru

 

 

 

</AI11>

<AI12>

9    Papurau i’w nodi (15.20)

</AI12>

<AI13>

 

Ymchwiliad i berfformiad Gwasanaethau Ambiwlans Cymrus: gwybodaeth ychwanegol  (Tudalennau 85 - 86)

</AI13>

<AI14>

 

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: gwybodaeth ychwanegol  (Tudalennau 87 - 92)

</AI14>

<AI15>

 

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  (Tudalennau 93 - 97)

 

</AI15>

<AI16>

10Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: trafod y dystiolaeth (15.20 - 15.30)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>