Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 29 Ebrill 2015

 

Amser:
09.10

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.10)

</AI1>

<AI2>

2    Ymchwiliad dilynol i farw-enedigaethau yng Nghymru: ystyried ymateb y Gweinidog (09.10 - 09.15) (Tudalennau 1 - 8)

</AI2>

<AI3>

3    Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6 (09.15 - 10.05) (Tudalennau 9 - 53)

Ruth Crowder, Cynghrair Ail-alluogi Cymru

Jim Crowe, Grŵp Cyfeirio Anabledd

Kieron Rees, Cynghrair Cynhalwyr Cymru

Tim Ruscoe, Cynghrair Gofal a Lles Cymdeithasol Cymru

Alun Thomas, Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru

</AI3>

<AI4>

4    Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7 (10.05 - 10.55) (Tudalennau 54 - 69)

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Colin Angel, Cymdeithas Gofal Cartref y DU

Mike Rose, Cymdeithas Gofal Cartref

</AI4>

<AI5>

Egwyl (10.55 - 11.05)

</AI5>

<AI6>

5    Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8 (11.05 - 11.55) (Tudalennau 70 - 90)

Mike Payne, GMB

Kelly Andrews, GMB

Ruth Crowder, UNSAIN

</AI6>

<AI7>

6    Papurau i’w nodi (11.55)

</AI7>

<AI8>

 

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd: gohebiaeth gan y Swyddfa Gartref  (Tudalennau 91 - 92)

 

</AI8>

<AI9>

 

5 P-04-601 Gwaharddiad Arfaethedig ar Ddefnyddio e-sigaréts Mewn Mannau Cyhoeddus: gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau  (Tudalen 93)

 

</AI9>

<AI10>

7    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (11.55)

</AI10>

<AI11>

8    Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth (11.55 - 12.05)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>