Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 30 Ebrill 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Beasley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddCCLLL@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (09.00 - 09.15)

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI2>

<AI3>

2    Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2 - Cymdeithas y Cyfreithwyr (09.15 - 10.15) (Tudalennau 1 - 34)

Jane Plant, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfraith Tai, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Rhiannon Price, aelod o Bwyllgor Cyfraith Tai, Cymdeithas y Cyfreithwyr

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.15 - 10.30)

</AI4>

<AI5>

3    Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3 - Let Down in Wales, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Tenantiaid Cymru (10.30 - 11.30) (Tudalennau 35 - 61)

Liz Silversmith, Let Down in Wales

Steve Clark, Tenantiaid Cymru

Beth Button, Llywydd, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

 

</AI5>

<AI6>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (trafodaeth ar y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3, trafod yr ymgynghoriad ar God Ymarfer ar y Sector Rhentu Preifat ar gyfer Landlordiaid ac Asiantau, ystyried yr adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru elfen 1, ac ystyried y dull o graffu ar y Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)) 

</AI6>

<AI7>

5    Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafodaeth ar y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiynau 2 a 3 (11.30 - 11.45)

</AI7>

<AI8>

6    Trafod yr ymgynghoriad ar God Ymarfer ar y Sector Rhentu Preifat ar gyfer Landlordiaid ac Asiantau (11.45 - 12.00) (Tudalennau 62 - 63)

</AI8>

<AI9>

7    Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru Elfen 1: ystyried yr adroddiad drafft (12.00 - 12.30) (Tudalennau 64 - 101)

</AI9>

<AI10>

8    Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Ystyried dull craffu’r Pwyllgor (12.30 - 12.45) (Tudalennau 102 - 117)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>