Y Pwyllgor Deisebau

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mawrth, 16 Mehefin 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddDeisebau@Cynulliad.Cymru

Kayleigh Driscoll
Dirprwy Glerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddDeisebau@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

1      

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  (Tudalennau 1 - 18)

</AI1>

<AI2>

2      

Deisebau newydd  

</AI2>

<AI3>

2.1          

P-04-637 Diogelu Dyfodol Cerddoriaeth Ieuenctid yng Nghymru  (Tudalennau 19 - 24)

 

</AI3>

<AI4>

2.2          

P-04-624 Caniatáu i Ofalwyr Maeth Gofrestru gyda Mwy Nag Un Awdurdod Lleol  (Tudalennau 25 - 28)

 

</AI4>

<AI5>

2.3          

P-04-636 Addysg Rhyw a Chydberthynas  (Tudalennau 29 - 37)

</AI5>

<AI6>

2.4          

P-04-638 Y Gwasanaethau Brys - Pŵer Mynediad  (Tudalennau 38 - 42)

</AI6>

<AI7>

2.5          

P-04-639 Achubwch Addysg Bellach ym Mhowys  (Tudalennau 43 - 46)

</AI7>

<AI8>

3      

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol  

</AI8>

<AI9>

Addysg

</AI9>

<AI10>

3.1          

P-04-346 Gofal di-dâl i blant 3 a 4 oed yng Nghymru  (Tudalennau 47 - 51)

</AI10>

<AI11>

3.2          

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion  (Tudalennau 52 - 55)

</AI11>

<AI12>

Iechyd

</AI12>

<AI13>

3.3          

P-04-571 Trin Anemia Niweidiol  (Tudalennau 56 - 61)

</AI13>

<AI14>

3.4          

P-04-601 Gwaharddiad Arfaethedig ar Ddefnyddio e-sigaréts Mewn Mannau Cyhoeddus  (Tudalennau 62 - 68)

 

</AI14>

<AI15>

3.5          

P-04-603 Helpu Babanod 22 Wythnos Oed i Oroesi.  (Tudalennau 69 - 82)

</AI15>

<AI16>

Cymunedau a Threchu Tlodi

</AI16>

<AI17>

3.6          

P-04-597 Diogelu dyfodol Draig Ffynci, Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru  (Tudalennau 83 - 88)

</AI17>

<AI18>

Cyfoeth Naturiol

</AI18>

<AI19>

3.7          

P-04-605 Achub Ffordd Goedwig Cwmcarn Rhag Cael ei Chau am Gyfnod Amhenodol neu’n Barhaol  (Tudalennau 89 - 90)

 

</AI19>

<AI20>

3.8          

P-04-619 LLEOLIAETH O RAN CYNLLUNIO AC IAWNDAL AR GYFER TRYDYDD PARTÏON  (Tudalennau 91 - 97)

</AI20>

<AI21>

Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

</AI21>

<AI22>

3.9          

P-04-627 Gwell Gwasanaethau Trên i Gymudwyr ar gyfer Trigolion Gogledd Cymru  (Tudalennau 98 - 100)

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>