Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 22 Ionawr 2015

 

Amser:
09.15

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Marc Wyn Jones
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddPPIA@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.30)

</AI2>

<AI3>

2    Bil Cymwysterau Cymru  - Sesiwn dystiolaeth 4 (09.30 - 10.30) (Tudalennau 1 - 33)

Prifysgolion Cymru a ColegauCymru

CYPE(4)-02-15 – Papur 1
CYPE(4)-02-15 – Papur 2

 

Yr Athro John Grattan, Cadeirydd Grŵp Cynghori ar Ddysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru, a Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru

Greg Walker, Prif Weithredwr – ColegauCymru

Jim Bennett – Pennaeth Coleg Gwent

</AI3>

<AI4>

3    Bil Cymwysterau Cymru – Sesiwn dystiolaeth 5 (10.30 - 12.00) (Tudalennau 34 - 53)

Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA), Arholiadau Rhydychen Caergrawnt a RSA (OCR) ac Edexcel (Pearson)

CYPE(4)-02-15 – Papur 3

CYPE(4)-02-15 – Papur 4

CYPE(4)-02-15 – Papur 5

 

Justin Edwards, Prif Weithredwr – CCEA

Anne-Marie Duffy, Cyfarwyddwr Cymwysterau - CCEA

Paul McGlade, Rheolwr Cenedlaethol Iwerddon a Chymru – OCR

Derek Richardson, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Datblygu ac Asesu Gwasanaethau Cymwysterau Pearson – Edexcel

</AI4>

<AI5>

4    Papurau i’w nodi (12.00)

</AI5>

<AI6>

 

Llythyr oddi wrth yr Athro y Fonesig Sue Bailey – CAMHS yng Nghymru  (Tudalennau 54 - 55)

CYPE(4)-02-15 – Papur i’w nodi 6

 

</AI6>

<AI7>

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-04-559 Ymwybyddiaeth mewn Ysgolion Uwchradd o Hunan-niweidio  (Tudalennau 56 - 71)

CYPE(4)-02-15 – Papur i’w nodi 7

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>