Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 19 Mawrth 2015

 

 

 

Amser:

09.15 - 11.33

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2663

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

William Graham AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC

Byron Davies AC

Keith Davies AC

Rhun ap Iorwerth AC

Eluned Parrott AC

Joyce Watson AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Matthew King, Y Comisiwn Ewropeaidd

John O’Regan, Llywodraeth y DU

Josef Pitt-Rashid, Llywodraeth y DU

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Marc Wyn Jones (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Rachel Jones (Dirprwy Glerc)

Gregg Jones (Swyddog)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Dafydd Elis-Thomas, Jeff Cuthbert a Gwenda Thomas.

 

</AI2>

<AI3>

2    Cyfleoedd cyllido'r UE ar gyfer Buddsoddi yn Economi Morol Cymru

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Matthew King.

 

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i’w nodi

 

</AI4>

<AI5>

3.1  Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed yn dilyn cyfarfod ar 25 Chwefror

3.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

</AI5>

<AI6>

3.2  Papur atodol gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

3.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

</AI6>

<AI7>

3.3  Cyflwyniad gan Gerry Holtham ar ardrethi annomestig wedi'i ddarparu gan y Ffederasiwn Busnesau Bach

3.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

</AI7>

<AI8>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod nesaf.

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod nesaf.

 

</AI8>

<AI9>

5    Cynllun Buddsoddi Ewrop

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John O’Regan a Josef Pitt-Rashid.

 

</AI9>

<AI10>

6    Trafod eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol

6.1 Trafodwyd eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

 

</AI10>

<AI11>

7    Lansio'r Adroddiad ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith

7.1 Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>