Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 19 Mawrth 2015

 

Amser:
09.15

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Marc Wyn Jones
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddBusnes@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.15-09.30)

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI2>

<AI3>

2    Cyfleoedd cyllido'r UE ar gyfer Buddsoddi yn Economi Morol Cymru (09.30-10.15) (Tudalennau 1 - 17)

Matthew King, Pennaeth Polisi Morol yr Iwerydd, y Rhanbarthau Mwyaf Allanol a'r Arctig, Cyfarwyddwr Cyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd, y Comisiwn Ewropeaidd

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i’w nodi

</AI4>

<AI5>

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed yn dilyn cyfarfod 25 Chwefror  (Tudalennau 18 - 19)

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-08-15 p.1 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg at William Graham yn dilyn cyfarfod ar 25 Chwefror (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

 

Papur atodol gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed  (Tudalennau 20 - 30)

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-08-15 p.2 Papur atodol gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg yn dilyn cyfarfod 25 Chwefror (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

 

Cyflwyniad gan Gerry Holtham ar ardrethi annomestig wedi'i ddarparu gan y Ffederasiwn Busnesau Bach  (Tudalennau 31 - 54)

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-08-15 p.3 Cyflwyniad am ardrethi annomestig yng Nghymru wedi’i ddarparu gan y Ffederasiwn Busnesau Bach (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod nesaf.

</AI8>

<AI9>

Egwyl (10.15-10.30)

</AI9>

<AI10>

5    Cynllun Buddsoddi Ewrop (10.30-11.15) 

John O'Regan, Prif Ysgrifennydd, Economeg a Chyllid, Cynrychiolaeth Barhaol y Deyrnas Unedig yn yr Undeb Ewropeaidd

Josef Pitt-Rashid, Ail Ysgrifennydd, Gwasanaethau Ariannol, Cynrychiolaeth Barhaol y Deyrnas Unedig yn yr Undeb Ewropeaidd

</AI10>

<AI11>

6    Trafod eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol (11.15-11.25) 

Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa’r UE, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

</AI11>

<AI12>

Ôl-drafodaeth (11.25-11.35)

</AI12>

<AI13>

Egwyl (11.35-12.30)

</AI13>

<AI14>

7    Lansio'r Adroddiad ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith (12.30-13.30)

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>