Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 4 Chwefror 2015

 

Amser:
09.15

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Siân Phipps
Committee Clerk

0300 200 6565
SeneddBusnes@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

Rhag-gyfarfod (preifat) (09.15-09.25)

</AI1>

<AI2>

1    Ymchwiliad i Fuddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau - Papur Cwmpasu (preifat) (09.25-09.45) (Tudalennau 1 - 5)

 

Dogfennau atodol:

Buddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau - papur cwmpasu (Saesneg yn unig)

</AI2>

<AI3>

2    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI3>

<AI4>

3    Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Craffu Dilynol   (09.45-10.45) (Tudalennau 6 - 20)

Yr Athro Stuart Cole, Athro Emeritws mewn Trafnidiaeth, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru

 

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI4>

<AI5>

Egwyl (10.45-11.00)

</AI5>

<AI6>

4    Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Craffu Dilynol   (11.00-12.00) (Tudalennau 21 - 23)

Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-04-15 (p.1) Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth - Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau

</AI6>

<AI7>

Ôl-drafodaeth (12.00-12.15)

</AI7>

<AI8>

5    Papurau i'w nodi

</AI8>

<AI9>

 

5.1 Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Papur Porterbrook ac Angel Trains  (Tudalennau 24 - 31)

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-04-15 (p.2) Papur Porterbrook (Saesneg yn unig)

EBC(4)-04-15 (p.2a) Papur Angel Trains (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

 

5.2 Llythyr gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i William Graham ynghylch Masnach a Mewnfuddsoddi  (Tudalennau 32 - 33)

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-04-15 (p.3) Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth - llythyr i William Graham

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>