Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Meeting Venue:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Meeting date:

Dydd Iau, 4 Rhagfyr 2014

 

 

 

Meeting time:

09.15 - 14.25

 

 

 

This meeting can be viewed on Senedd TV at:
http://senedd.tv/Meeting/Index/e5b5b378-de35-4a19-be62-d5ec50b13cac

 

 

Concise Minutes:

 

 

 

Assembly Members:

 

William Graham AC (Cadeirydd)

Jeff Cuthbert AC

Byron Davies AC

Rhun ap Iorwerth AC

Eluned Parrott AC

Joyce Watson AC

Edwina Hart AC

 

 

 

 

 

Witnesses:

 

Gareth Jenkins, Ardal Fenter Glynebwy

John Idris Jones, Snowdonia Enterprise Zone

Roger Lewis, Cardiff Capital Region

Steve Phillips, Swansea Bay City Region

 

 

 

 

 

Committee Staff:

 

Siân Phipps (Clerc)

Richard Watkins (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw, Keith Davies, Dafydd Elis-Thomas a Gwenda Thomas. Dirprwyodd Gwyn Price ar ran Mick Antoniw am ran o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

2    Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Cafwyd tystiolaeth gan John Idris Jones a Gareth Jenkins.

 

</AI2>

<AI3>

3    Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Cafwyd tystiolaeth gan Roger Lewis a Steve Phillips.

 

</AI3>

<AI4>

4    Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Cafwyd tystiolaeth gan Jon Lamonte.

 

</AI4>

<AI5>

5    Ardaloedd Menter, Dinas-Ranbarthau a Metro

Cafwyd tystiolaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth,  James Price a Tracey Burke.

 

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>