Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014

 

 

 

Amser:

09.00 - 09.49

 

 

 

 

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

1    Papurau i’w nodi

1.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI1>

<AI2>

2    Papur Gwyn - Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru: Sesiwn friffio ffeithiol

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ffeithiol gan Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys a Georgina Haarhoff, Pennaeth Polisi Treth a Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru y Papur Gwyn Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru.

 

</AI2>

<AI3>

3    Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

3.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar ychwanegiad bach.

 

</AI3>

<AI4>

4    Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

4.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar gynnwys rhywfaint o wybodaeth ychwanegol.

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>