Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Bethan Davies
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8120
PwyllgorCyllid@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

Cytunodd y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 6 Tachwedd y byddai'r cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn breifat

</AI1>

<AI2>

1    Papurau i'w nodi (09:00) (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

2    Papur Gwyn - Casglu a Rheoli Trethi Datganoledig yng Nghymru: Briff ffeithiol (09:00 - 10:00) (Tudalennau 5 - 73)

FIN(4)-22-14 Papur 1 Papur Gwyn - Casglu a rheoli Trethi Datganoledig yng Nghymru

Briff Ymchwil

 

Andrew Jeffreys - Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Georgina Haarhoff - Pennaeth Polisi a Deddfwriaeth Trethi, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke - Casglu a Rheoli Trethi: Rheolwr Polisi a'r Bil, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3    Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft (10:00 - 11:00) (Tudalennau 74 - 88)

FIN(4)-22-14 Papur 2 Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14 ac Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru o incwm a threuliau ar gyfer 2015-16

</AI4>

<AI5>

4    Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod yr adroddiad drafft (11:00 - 12:00) (Tudalennau 89 - 101)

FIN(4)-22-14 Papur 3 Craffu ar yr amcangyfrif drafft Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2015-16

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>