Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 10 Rhagfyr 2014

 

Amser:
09.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.30)

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i’w nodi (09.30 - 09.35)

</AI2>

<AI3>

 

Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

 

</AI3>

<AI4>

3    Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (09.35)

</AI4>

<AI5>

4    Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: trafod yr adroddiad drafft (09.35 - 10.20)

</AI5>

<AI6>

5    Blaenraglen waith y Pwyllgor (10.20 - 11.05)

</AI6>

<AI7>

6    Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon"): trafod y prif faterion (11.05 - 11.45)

</AI7>

<AI8>

7    Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1 (11.45 - 12.30)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>