Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 19 Chwefror 2014

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2295


(182)v2

<AI1>

1       Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid

</AI1>

<AI2>

2       Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

</AI2>

<AI3>

3       Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

</AI3>

<AI4>

4       Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

</AI4>

<AI5>

5       Dadl Plaid Cymru

</AI5>

<AI6>

6       Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

</AI6>

<AI7>

Cyfnod Pleidleisio

 

Dechreuodd yr eitem am 17.48

</AI7>

<AI8>

Crynodeb o Bleidleisiau

</AI8>

<AI9>

7       Dadl Fer

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 18.15

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 4 Mawrth 2014

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>