Y Pwyllgor Deisebau

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 3 Mehefin 2014

 

 

 

Amser:

09.01 - 10.02

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_200000_03_06_2014&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

William Powell (Cadeirydd)

Russell George

Bethan Jenkins

Joyce Watson

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Steve George (Clerc)

Kayleigh Driscoll (Dirprwy Glerc)

Kath Thomas (Dirprwy Glerc)

Helen Roberts (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

1   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

 

</AI1>

<AI2>

2   Deisebau newydd

 

</AI2>

<AI3>

2.1     P-04-557 Y Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth i ofyn am ei barn am y ddeiseb.

 

</AI3>

<AI4>

3   Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

 

</AI4>

<AI5>

3.1     P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn hygyrch i bobl fyddar

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Deisebwr:

 

 

</AI5>

<AI6>

3.2     P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ddiolch iddi am roi'r wybodaeth ddiweddaraf ac i ofyn iddi a fyddai modd parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ynghylch unrhyw ddatblygiadau.

 

</AI6>

<AI7>

3.3     P-03-315 Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog am ei sylwadau ar farn y deisebwyr.

 

</AI7>

<AI8>

3.4     P-04-487 Cynllun benthyg blaendal Llywodraeth Cymru i’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yng Nghymru

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y Gweinidog am awgrymiadau pellach y deisebydd.

 

</AI8>

<AI9>

3.5     P-04-536 Rhoi’r Gorau i Ffatrïoedd Ffermio Gwartheg Godro yng Nghymru

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 

 

</AI9>

<AI10>

3.6     P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 

</AI10>

<AI11>

3.7     P-04-539 Achub Cyfnewidfa Lo

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd:

 

 

 

</AI11>

<AI12>

3.8     P-04-436 Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i anfon copi o adroddiad Gwariant y Llywodraeth a Refeniw yr Alban (GERS) at y Gweinidog gan ofyn a oes modd gwneud rhywbeth tebyg yng Nghymru.

 

</AI12>

<AI13>

3.9     P-04-437 Gwrthwynebu cofrestru gorfodol ar gyfer plant sy’n derbyn addysg yn y cartref

 

</AI13>

<AI14>

3.10   P-04-517 Atal Llywodraeth Cymru rhag cyflwyno system i fonitro plant sy’n dewis cael eu haddysgu gartref o dan wedd diogelu

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 

 

</AI14>

<AI15>

3.11   P-04-448 Gwella gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

 

 

</AI15>

<AI16>

3.12   P-04-449 Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr - Achub ein Gwasanaethau - Atal yr Israddio!

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yn wyneb ymateb y deisebydd.

 

</AI16>

<AI17>

3.13   P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 

 

</AI17>

<AI18>

3.14   P-04-502 Canolfan Lles ar gyfer Cymru

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 

 

</AI18>

<AI19>

3.15   P-04-530 Labelu Dwyieithog

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ohirio ystyried yr eitem tan y cyfarfod nesaf, gan aros am gyngor cyfreithiol.

 

</AI19>

<AI20>

3.16   P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am ei farn am yr adroddiad gan yr RSPCA.

 

</AI20>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>