Y Pwyllgor Deisebau

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mawrth, 3 Mehefin 2014

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8421
deisebau@cymru.gov.uk

Kayleigh Driscoll
Dirprwy Glerc y Pwyllgor

029 2089 8421
deisebau@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1      

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (9.00)

</AI1>

<AI2>

2      

Deisebau newydd (9.00 - 9.10)

</AI2>

<AI3>

2.1          

P-04-557 Y Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio  (Tudalen 1)

</AI3>

<AI4>

3      

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol (9.10 - 11.00)

</AI4>

<AI5>

3.1          

P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn hygyrch i bobl fyddar  (Tudalennau 2 - 5)

</AI5>

<AI6>

Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

</AI6>

<AI7>

3.2          

P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd  (Tudalennau 6 - 7)

</AI7>

<AI8>

3.3          

P-03-315 Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi  (Tudalennau 8 - 12)

</AI8>

<AI9>

Tai ac Adfywio

</AI9>

<AI10>

3.4          

P-04-487 Cynllun benthyg blaendal Llywodraeth Cymru i’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yng Nghymru  (Tudalennau 13 - 19)

</AI10>

<AI11>

3.5          

P-04-536 Rhoi’r Gorau i Ffatrïoedd Ffermio Gwartheg Godro yng Nghymru  (Tudalennau 20 - 22)

</AI11>

<AI12>

Diwylliant a Chwaraeon

</AI12>

<AI13>

3.6          

P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro  (Tudalennau 23 - 27)

</AI13>

<AI14>

3.7          

P-04-539 Achub Cyfnewidfa Lo  (Tudalennau 28 - 68)

</AI14>

<AI15>

Cyllid

</AI15>

<AI16>

3.8          

P-04-436 Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru  (Tudalennau 69 - 72)

</AI16>

<AI17>

Addysg

</AI17>

<AI18>

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

</AI18>

<AI19>

3.9          

P-04-437 Gwrthwynebu cofrestru gorfodol ar gyfer plant sy’n derbyn addysg yn y cartref  (Tudalen 73)

</AI19>

<AI20>

3.10       

P-04-517 Atal Llywodraeth Cymru rhag cyflwyno system i fonitro plant sy’n dewis cael eu haddysgu gartref o dan wedd diogelu  (Tudalennau 74 - 76)

</AI20>

<AI21>

Iechyd

</AI21>

<AI22>

3.11       

P-04-448 Gwella gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro  (Tudalennau 77 - 78)

</AI22>

<AI23>

3.12       

P-04-449 Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr - Achub ein Gwasanaethau - Atal yr Israddio!  (Tudalennau 79 - 80)

</AI23>

<AI24>

3.13       

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi  (Tudalennau 81 - 90)

</AI24>

<AI25>

3.14       

P-04-502 Canolfan Lles ar gyfer Cymru  (Tudalennau 91 - 96)

</AI25>

<AI26>

3.15       

P-04-530 Labelu Dwyieithog  (Tudalennau 97 - 98)

</AI26>

<AI27>

Cyfoeth Naturiol a Bwyd

</AI27>

<AI28>

3.16       

P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru  (Tudalennau 99 - 140)

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>