Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 3 Mawrth 2014

 

Amser:
14.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

2     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalen 1)

CLA(4)-07-14 – Papur 1 – Offerynnau Statudol sydd ag adriddiadau clir

 

 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA359 - Rheoliadau Rheoliadau Citiau a Gwasanaethau Profi am HIV 1992 (Dirymu) (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 10 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 11 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2014

 

 

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA361 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 13 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 10 Mawrth 2014

 

 

 

</AI5>

<AI6>

3     Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI6>

<AI7>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI7>

<AI8>

 

CLA362 – Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2013  (Tudalennau 2 - 10)

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 13 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 10 Mawrth 2014

 

CLA(4)-01-14 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(4)-01-14 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-01-14 – Papur 4– Adroddiad

 

 

</AI8>

<AI9>

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI9>

<AI10>

 

CLA360 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014  (Tudalennau 11 - 92)

Y weithdrefn penderfyniad negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 10 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 11 Chwefror 2014; Yn dod i rym yn unol ag 1(2) a 2(3)

 

CLA(4)-01-14 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(4)-01-14 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-01-14 – Papur 7– Adroddiad

 

 

</AI10>

<AI11>

4     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth.

 

</AI11>

<AI12>

 

Trafod yr adroddiad ar y Bil Tai (Cymru) drafft  (Tudalennau 93 - 132)

CLA(4)-07-14 – Papur 8 – Addroddiad Ddrafft

 

CLA(4)-07-14 – Papur 9 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

 

</AI12>

<AI13>

 

Ystyried Bil drafft Cymru  (Tudalennau 133 - 135)

CLA(4)-07-14 – Papur 10 – Llythyr drafft

 

 

</AI13>

<AI14>

 

Ymchwiliad i ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad  (Tudalennau 136 - 145)

CLA(4)-07-14 – Papur 11 – Papur dulliau

CLA(4)-07-14 – Papur 12 – Cylch gorchwyl diwygiedig

CLA(4)-07-14 – Papur 13 – Cwestiynau diwygiedig yr ymgynghoriad

CLA(4)-07-14 – Papur 14 – Cwestiynau manwl yr ymgynghoriad

 

 

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>