Y Pwyllgor Deisebau

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mawrth, 4 Chwefror 2014

 

Amser:
09:00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8421
deisebau@cymru.gov.uk

Kayleigh Driscoll
Dirprwy Glerc y Pwyllgor

029 2089 8421
Name@wales.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1       

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  

</AI1>

<AI2>

2       

Deisebau newydd (9.00 - 9.30)

</AI2>

<AI3>

2.1          

P-04-532 Gwella Gwasanaethau Niwrogyhyrol Arbenigol yng Nghymru  (Tudalennau 1 - 34)

</AI3>

<AI4>

2.2          

P-04-533 Cynllunio Amgylcheddol ar gyfer Safleoedd Tyrbinau Gwynt ar Raddfa Fach  (Tudalen 35)

</AI4>

<AI5>

2.3          

P-04-534 Ymgyrch i ddiogelu YSBYTY ABERTEIFI  (Tudalen 36)

</AI5>

<AI6>

3       

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol (9.30 - 10.30)

</AI6>

<AI7>

Iechyd

</AI7>

<AI8>

Trafodir y pum eitem a ganlyn ar y cyd

</AI8>

<AI9>

3.1          

P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty  (Tudalennau 37 - 38)

</AI9>

<AI10>

3.2          

P-04-394 Achub ein Gwasanaethau - Ysbyty Tywysog Philip  (Tudalen 39)

</AI10>

<AI11>

3.3          

P-04-430 Y bwriad i gau Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod  (Tudalen 40)

</AI11>

<AI12>

3.4          

P-04-431 Preswylwyr Sir Benfro yn erbyn Toriadau i Wasanaethau Iechyd  (Tudalen 41)

</AI12>

<AI13>

3.5          

P-04-455 Achub adran achosion brys yn Ysbyty'r Tywysog Philip  (Tudalennau 42 - 48)

</AI13>

<AI14>

 

</AI14>

<AI15>

3.6          

P-04-502 Canolfan Lles ar gyfer Cymru  (Tudalennau 49 - 51)

</AI15>

<AI16>

Cyfoeth Naturiol a Bwyd

</AI16>

<AI17>

3.7          

P-04-385 Deiseb ar ryddhau balŵns a lanternau  (Tudalennau 52 - 56)

</AI17>

<AI18>

3.8          

P-04-445 Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd  (Tudalennau 57 - 67)

</AI18>

<AI19>

Diwylliant a Chwaraeon

</AI19>

<AI20>

3.9          

P-03-263 Rhestru Parc y Strade  (Tudalennau 68 - 75)

</AI20>

<AI21>

3.10       

P-04-509 Achub Canolfan Tenis Genedlaethol Cymru  (Tudalennau 76 - 109)

</AI21>

<AI22>

Tai ac Adfywio

</AI22>

<AI23>

3.11       

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru  (Tudalennau 110 - 111)

</AI23>

<AI24>

Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

</AI24>

<AI25>

3.12       

P-04-397 Cyflog Byw  (Tudalennau 112 - 113)

</AI25>

<AI26>

Yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

</AI26>

<AI27>

3.13       

P-04-446 Rhyddhad Ardrethi Busnes i siopau elusen yng Nghymru  (Tudalennau 114 - 115)

</AI27>

<AI28>

Bydd y tair eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

</AI28>

<AI29>

3.14       

P-04-475 Yn eisiau – Bysiau i Feirionnydd  (Tudalen 116)

</AI29>

<AI30>

3.15       

P-04-513 Achub gwasanaeth bws X94 Wrecsam/Abermo  (Tudalen 117)

</AI30>

<AI31>

3.16       

P-04-515 Darparu rhagor o arian ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Cymru  (Tudalennau 118 - 134)

</AI31>

<AI32>

Addysg

</AI32>

<AI33>

3.17       

P-04-498 Addysgu Cymru  (Tudalen 135)

</AI33>

<AI34>

3.18       

P-04-499 Rhoi Hwb i Gwricwlwm yr Iaith Gymraeg  (Tudalennau 136 - 138)

</AI34>

<AI35>

4       

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 5  

</AI35>

<AI36>

5       

Trafod y flaenraglen waith (10.30- 11.00) (Tudalennau 139 - 143)

</AI36>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>