Comisiwn y Cynulliad

 

Lleoliad:
Swyddfa'r Llywydd, 4ydd Llawr, Tŷ Hywel

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 26 Medi 2013

 

Amser:
13:00 - 13:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Carys Evans, 02920 89 8598
Clerc y Pwyllgor


 

 

Agenda

AC(4)2013(13)

 

<AI1>

1     Cyflwyniad y Cadeirydd 

</AI1>

<AI2>

 

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau  

 

</AI2>

<AI3>

 

Datganiadau o fuddiant  

 

</AI3>

<AI4>

 

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol  (Tudalennau 1 - 4)

 

</AI4>

<AI5>

2     Chyllideb Ddrafft 2014-15   

Papur 2 ac atodiad

</AI5>

<AI6>

3     Unrhyw Fusnes Arall 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>