Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 3 Rhagfyr 2013

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/1935


(167)v5

<AI1>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

The item started at 13.30

The first 11 questions were asked. The Deputy Presiding Officer invited party leaders to ask questions to the First Minister after Question 2.

</AI1>

<AI2>

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Aled Roberts (Gogledd Cymru): O ystyried y dirywiad yng nghanlyniadau Cymru mewn perthynas â’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr, pa gamau y mae’r Gweinidog yn eu cymryd i wella, ar fyrder, y safonau addysg a chyrhaeddiad yng Nghymru?

</AI2>

<AI3>

2       Cwestiynau i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

</AI3>

<AI4>

3       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

</AI4>

<AI5>

4       Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Ymatebion i’r Papur Gwyn “Rhentu Cartrefi”

</AI5>

<AI6>

5       Dadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil Addysg (Cymru)

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Addysg (Cymru)

</AI7>

<AI8>

7       Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

</AI8>

<AI9>

8       Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

</AI9>

<AI10>

9       Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Cyllid y GIG (Cymru)

</AI10>

<AI11>

10    Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Cyllid y GIG (Cymru)

</AI11>

<AI12>

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 18.19

</AI12>

<AI13>

Crynodeb o Bleidleisiau

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 18.22

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2013

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>