Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 17 Hydref 2013

 

Amser:
09:00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Policy: Siân Phipps
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8582
Pwllygor.Menter@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

<AI1>

Rhag-gyfarfod a Sesiwn Briffio ar y Gyllideb (09.00-09.40)

</AI1>

<AI2>

CYFARFOD CYHOEDDUS FFURFIOL (09.40)

</AI2>

<AI3>

1     Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI3>

<AI4>

2     Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau (sesiwn dystiolaeth) (9.40-10.20)  (Tudalennau 1 - 8)

 

Tyst:

 

Network Rail:

·         Mark Langman, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Llwybrau Cymru

Dogfennau ategol:

EBC(4)-38-13(p1) - WBF93 - Network Rail

</AI4>

<AI5>

EGWYL (10.20 - 10.30)

</AI5>

<AI6>

3     Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15: yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (10.30-12.30)  (Tudalennau 9 - 42)

 

Tystion:

·         Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

·         James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

·         Rob Hunter, Cyfarwyddwr, Cyllid a Pherfformiad, yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-38-13(p2) - Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog ynghylch craffu ar gyllideb 2014-15, Economi a Gwyddoniaeth

EBC(4)-38-13(p3) - Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog ynghylch craffu ar gyllideb 2014-15, Trafnidiaeth

EBC(4)-38-13(p4) – Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru: yr Economi, Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth

 

</AI6>

<AI7>

4     Papurau i’w nodi  (Tudalennau 43 - 63)

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-38-13(p5) - Llythyr gan Jocelyn Davies AC at Nick Ramsay ac Atodiad (e)

EBC(4)-38-13(p6) - Diweddaridau Chwe Mis – Blaenoriaethau ar gyfer y Rheilffordd, M4, Blaenoriaethau ac Ymrwymiadau Trafnidiaeth

 

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>