Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 9 Hydref 2013

 

 

 

Amser:

09:00 - 12:08

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400000_09_10_2013&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Nick Ramsay (Cadeirydd)

Byron Davies

Keith Davies

Rhun ap Iorwerth

Alun Ffred Jones

Eluned Parrott

Joyce Watson

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Neil Buxton, Association of Community Rail Partnerships (ACoRP)

Yr Athro Stuart Cole, Wales Transport Research Centre, University of Glamorgan Business School

Keith Howard, Porterbrook

Kevin Tribley, Angel Trains

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Siân Phipps (Clerc)

Olga Lewis (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1    Ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymhlith Pobl Ifanc:  Trafod yr Adroddiad Drafft

1.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

 

</AI2>

<AI3>

2    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (10.00)

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC, Julie James AC a David Rees AC. Nid oedd neb yn dirprwyo.

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau (sesiwn dystiolaeth panel) (10.00-11.00)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o gwmnïau cerbydau - Angel Trains a Porterbrook Leasing Company Limited

 

 

 

</AI4>

<AI5>

4    Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau (sesiwn dystiolaeth panel) (11.15-12.00)

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Neil Buxton, Rheolwr Cyffredinol,  Cymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol, a'r Athro Emeritws Stuart Cole, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru.

 

 

 

 

</AI5>

<AI6>

5    Papurau i’w nodi

5.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol (3 Hydref 2013)

 

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>