Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2013

 

Amser:
13:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

2     Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau   

(Amser dangosol:  13:30–14:30)

 

·         Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog

·         Dr Robert Parry, Pennaeth Materion Ewropeaidd.

 

</AI2>

<AI3>

3     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalen 1)

CLA(4)-29-13Papur 1 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

</AI3>

<AI4>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA331 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2013  

Y weithdrefn negyddol:  Fe’u gwnaed ar: 13 Tachwedd 2013;  Fe'u gosodwyd ar: 4 Tachwedd 2013;  Yn dod i rym ar: 5 Rhagfyr 2013

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA332 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2013  

Y weithdrefn negyddol:  Fe’i gwnaed ar: 18 Tachwedd 2013;  Fe'i gosodwyd ar:  20 Rhagfyr 2013;  Yn dod i rym ar: 13 Rhagfyr 2013

 

</AI6>

<AI7>

 

CLA333 - Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2013  

Y weithdrefn negyddol:  Fe’i gwnaed ar: 13 Tachwedd 2013;  Fe'i gosodwyd ar:  21 Tachwedd 2013;  Yn dod i rym ar: 12 Rhagfyr 2013

 

</AI7>

<AI8>

4     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>