Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2013

 

Amser:
09:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gareth Price
Clerc y Pwyllgor

02920898409
PwyllgorCyllid@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09:30)

</AI1>

<AI2>

2     Papurau i'w nodi (09:30)

</AI2>

<AI3>

 

Ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru - Adborth ar ymweliadau'r Pwyllgor ag Ardaloedd Menter Ynys Môn a Dyfrffordd y Daugleddau  (Tudalennau 1 - 3)

FIN(4)-13-13 papur 1 – Ardal Fenter Ynys Môn

FIN(4)-13-13 papur 2 – Ardal Fenter Dyfrffordd y Daugleddau

 

</AI3>

<AI4>

3     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn: Eitemau 4, 5, 6 a 7. (09:30)

</AI4>

<AI5>

Sesiwn breifat

</AI5>

<AI6>

4     Goblygiadau ariannol y Bil Bwrdd Cyflogau Amaethyddol (09:30 - 10:00)

</AI6>

<AI7>

5     Ymchwiliad i Gyllido Addysg Uwch - Sesiwn friffio gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (10:00 - 11:00) 

Dr David Blaney, Prif Weithredwr, CCAUC

Celia Hunt, Pennaeth Sgiliau, Addysg a Chyllido, CCAUC

Bethan Owen, Pennaeth Ymgysylltu Sefydliadol, CCAUC

</AI7>

<AI8>

6     Adolygiad o'r flwyddyn (11:00 - 11:30) (Tudalennau 4 - 5)

FIN(4)-13-13 papur 3

</AI8>

<AI9>

7     Rheoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus - trafod yr adroddiad drafft (11:30 - 12:00) (Tudalennau 6 - 52)

FIN(4)-13-13 papur 4

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>