Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 1 Mai 2013

 

 

 

Amser:

09:30 - 12:10

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:

 

 

Cofnodion Cryno:

Preifat

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Ann Jones (Cadeirydd)

Keith Davies

Suzy Davies

Rebecca Evans

Bethan Jenkins

Lynne Neagle

David Rees

Aled Roberts

Simon Thomas

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Claire Morris (Clerc)

Steve George (Clerc)

Ffion Emyr Bourton (Dirprwy Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 .1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Nid oedd dirprwyon.

 

</AI1>

<AI2>

2    Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 - Y dull o graffu ar y Bil

Yn seiliedig ar benderfynaid y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 25 Ebrill 2013, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi), bu’r Pwyllgor yn ystyried yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

</AI2>

<AI3>

3    Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

 

</AI3>

<AI4>

4    Trafod y blaenraglen waith

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>