Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 1 Mai 2013

 

Amser:
09:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Deddfwriaeth: Steve George

Clerc Deddfwriaeth

Polisi: Claire Morris
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8148 / 029 2089 8242
PwyllgorPPI@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon   

Ar 25 Ebrill 2013, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod hwn.

</AI1>

<AI2>

2     Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 - Y dull o graffu ar y Bil  (Tudalennau 1 - 23)

 

Papurau:

 

CYP(4)-13-13(p.1) - Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) - Ystyriaeth yng Nghyfnod 1

</AI2>

<AI3>

3     Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft 

</AI3>

<AI4>

4     Trafod y blaenraglen waith 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>