DRAFT MINUTES

 

DRAFT MINUTES

 

 

Meeting ID

13430

Committee

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Date

30/03/2023

Attendees

Delyth Jewell AS (Cadeirydd)

Hefin David AS (Aelod)

Ken Skates AS (Aelod)

Alun Davies AS (Aelod)

Heledd Fychan AS (Aelod)

Tom Giffard AS (Aelod)

Carolyn Thomas AS (Aelod)

Rhys Morgan (Clerc)

Rhea James (Dirprwy Glerc)

Linda Heard (Monitor)

Steven Williams (Monitor)

Aled Evans (Cynghorydd Cyfreithiol)

Manon Huws (Cynghorydd Cyfreithiol)

Sara Moran (Ymchwilydd)

Nia Moss (Ymchwilydd)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

MSS Delyth Jewell (Monitor)

MSS Hefin David (Monitor)

MSS Alun Davies (Monitor)

MSS Heledd Fychan (Monitor)

MSS Tom Giffard (Monitor)

MSS Carolyn Thomas (Monitor)

Central Admin (Monitor)

Access All Committees (Monitor)

TRS Admin group (Monitor)

TRS - Users (Monitor)

Publishers for Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee (Sixth Senedd) (Monitor)

Access to Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee (Monitor)

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Monitor)

Mícheál Ó Foighil (Tyst)

Lowri Williams (Tyst)

Denise McQuade (Tyst)

Gwyn Evans (Tyst)

Steven Conlan (Tyst)

 

Item ID

78283

Item Title

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Summary

1.1 The Chair welcomed Members to the meeting of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee.

 

1.2 Apologies were received from Hefin David MS, Ken Skates MS substituted.

 

 

Item ID

78284

Item Title

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: sesiwn dystiolaeth gyda sefydliadau iaith

Summary

2.1 The Committee heard evidence from representatives from language organisations.

 

 

Item ID

78286

Item Title

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: sesiwn dystiolaeth gyda Chwnsler Cyffredinol Iwerddon yng Nghaerdydd

Summary

3.1 The Committee heard evidence from the Consul General of Ireland in Cardiff.

 

 

Item ID

78287

Item Title

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: sesiwn dystiolaeth gyda’r rheini sy’n derbyn cyllid yr UE

Summary

4.1 The Committee received evidence from recipients of EU funding.

 

 

Item ID

78289

Item Title

Papurau i'w nodi

Summary

5.1 The papers were noted.

 

 

Item ID

79027

Item Title

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Summary

 

 

Item ID

78290

Item Title

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) and (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Summary

6.1 The Motion was agreed.

 

 

Item ID

78291

Item Title

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: ystyried y dystiolaeth

Summary

7.1 The Committee considered the evidence received.

 

 

Item ID

79015

Item Title

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod rhaglen waith yr ymchwiliad

Summary

8.1 The Committee reviewed the inquiry timeline.

 

 

Item ID

79013

Item Title

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: trafod canlyniad Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol Undeb Rygbi Cymru

Summary

9.1 The Committee discussed the outcome of the Welsh Rugby Union Extraordinary General Meeting.

 

 

Item ID

80080

Item Title

Additional funding for swimming pools

Summary

10.1 Following the UK Government announcement allocating £63 million of funding for swimming pools in England, the Committee agreed to write to the Minister for Finance and Local Government and the Deputy Minister for Arts, Sport and Chief Whip regarding additional funding for swimming pools.