Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ar y safle – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2, y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mawrth 2023

Amser: 09.30 - 12.05
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13306


Ar y safle

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Darren Millar AS (Cadeirydd dros dro)

Hefin David AS

Luke Fletcher AS

Vikki Howells AS

Samuel Kurtz AS

Sarah Murphy AS

Tystion:

Lesley Griffiths AS, Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mark Alexander, Llywodraeth Cymru

Dorian Brunt, Llywodraeth Cymru

Emma Davies, Llywodraeth Cymru

Hannah Fernandez, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Lara Date, Clerc

Rob Donovan, Clerc

Evan Jones, Dirprwy Glerc

Ceri Thomas, Swyddog Cymorth y Pwyllgor

Masudah Ali, Cynghorydd Cyfreithiol

Jennifer Cottle, Cynghorydd Cyfreithiol

Sam Mason, Cynghorydd Cyfreithiol

Gruffydd Owen, Cynghorydd Cyfreithiol

Katie Wyatt, Cynghorydd Cyfreithiol

Elfyn Henderson, Ymchwilydd

Katy Orford, Ymchwilydd

Catherine McKeag, Cyfathrebu

Sara Rees, Cofnod y Trafodion

Rhys Wynne, Cofnod y Trafodion

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2 Datganodd Samuel Kurtz AS ei fod yn aelod anrhydeddus o Gymdeithas Milfeddygon Prydain.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

IYn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

                                                                                                                  

  Gwelliant 57 (Luke Fletcher)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 57.

 

  Gwelliant 1A (Luke Fletcher MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 1A.

 

  Gwelliant 1 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 1

 

  Gwelliant 43 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

  Gwelliant 2 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 2.

 

  Gwelliant 3 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Luke Fletcher

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Derbyniwyd gwelliant 29 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

Gwelliant 4 (Samuel Kurtz MS)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Luke Fletcher

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 4.

 

  Gwelliant 5 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 5.

 

  Gwelliant 58 (Luke Fletcher MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 58.

 

  Gwelliant 44 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

  Gwelliant 6 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 6.

 

  Gwelliant 7 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 7.

 

 

  Gwelliant 45 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 45.

 

 

  Cafodd gwelliant 46 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Gwelliant 8 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 8.

 

  Gwelliant 9 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Luke Fletcher

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 9.

 

 

  Gwelliant 30A (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 30A.

 

Derbyniwyd gwelliant 30 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 10 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 10.

 

 

  Gwelliant 11 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 11.

 

 

 Gwelliant 12 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 12.

 

 

  Gwelliant 13 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 13

 

  Gwelliant 47 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 47.

 

 Derbyniwyd gwelliant 31 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

  Cafodd gwelliant 14 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Cafodd gwelliant 15 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Gwelliant 16 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 16.

 

  Gwelliant 17 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 17

 

  Gwelliant 48 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 48

 

  Gwelliant 49 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 49.

 

  Gwelliant 50 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 50

 

 Gwelliant 51 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 51.

 

  Gwelliant 52 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 52.

 

  Gwelliant 53 (Joel James MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 53.

 

  Cafodd gwelliant 54 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Gwelliant 55 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 55.

 

  Gwelliant 59 (Luke Fletcher MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Samuel Kurtz

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 59.

 

  Gwelliant 18 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

  Gwelliant 19 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Derbyniwyd gwelliant 33 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 20 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

Cafodd gwelliant 21 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl.

 

Gwelliant 23 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 23.

 

 

  Gwelliant 24 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 25.

 

  Gwelliant 22 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 22

 

Derbyniwyd gwelliant 35 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 Gwelliant 26 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Derbyniwyd gwelliant 36 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 Gwelliant 28 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Derbyniwyd gwelliant 37 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 38 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 39 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 40 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 41 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 42 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 56 (Luke Fletcher AS) ei dynnu yn ôl.

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 26 Ebrill.

3.1 Debyniwyd cynning i wahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 26 Ebrill.

</AI3>

<AI4>

4       Bil Bwyd (Cymru): Papur cwmpas a dull

4.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried papur materion allweddol Bil Bwyd (Cymru)

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>