Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ar y safle – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2, y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mawrth 2023

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


Ar y safle

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-13.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI3>

<AI4>

2       Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

(09.30-13.30)                                                                                                  

Ar 16 Chwefror 2023, o dan Reol Sefydlog 26.21, cytunodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig mai’r drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fyddai:

 

Adrannau 1 i 32; Atodlen 1; Adran 33; Adrannau 35 i 41; Adran 34 – Trosolwg o Ran 4; Adrannau 43 i 45; Adran 42 – Trosolwg o Ran 5; Adrannau 46 i 52; Atodlen 2; Atodlen 3; Adrannau 53 i 54; Teitl Hir

 

Bydd yr unigolion a ganlyn yn bresennol ar ran Llywodraeth Cymru:

 

Lesley Griffiths AS, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd

Mark Alexander, Dirprwy Gyfarwyddwr, Ddiwygio Rheoli Tir

Emma Davies, Rheolwr Bil

Hannah Fernandez, Bil Polisi

Dorian Brunt, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

 

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

 

Grwpio gwelliannau

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

 

*Sylwer y bydd y Cadeirydd yn galw am egwyl ar adegau priodol yn ystod y cyfarfod.

Dogfennau atodol:

 

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 26 Ebrill.

(13.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI5>

<AI6>

Preifat (13.30-14.30)

 

</AI6>

<AI7>

4       Bil Bwyd (Cymru): Papur cwmpas a dull

(13.30-14.30)                                                                                                  

Dogfennau atodol:

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>