Comisiwn y Senedd


 

Lleoliad:              Hybrid

Dyddiad:             Dydd Llun, 27 Mawrth 2023

Amser:                 10.30

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Ysgrifenyddiaeth y Comisiwn Sulafa Thomas

0300 200 6565                                    ComisiwnYSenedd@senedd.cymru

 

Agenda             SC(6)2023(3)

 

<AI1>

1         Cyflwyniad          

</AI1>

<AI2>

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau          

</AI2>

<AI3>

Datganiadau o fuddiant          

</AI3>

<AI4>

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol - 19 Ionawr               (Tudalennau 1 - 2)

</AI4>

<AI5>

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol - 30 Ionawr               (Tudalennau 3 - 7)

</AI5>

<AI6>

2         Diwygio'r Senedd                                               (Tudalennau 8 - 25)

</AI6>

<AI7>

3         Adolygu Cyllideb y Comisiwn 2023-24 a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Gyllideb Atodol Gyntaf                             (Tudalennau 26 - 32)

</AI7>

<AI8>

4         Adolygu Polisi Defnyddio'r Ystâd                     (Tudalennau 33 - 38)

</AI8>

<AI9>

5         Llythyr diweddaru at y Pwyllgor Cyllid ynghylch argymhellion yr Adroddiad                                                  (Tudalennau 39 - 41)

</AI9>

<AI10>

6         Papurau i’w nodi:          

</AI10>

<AI11>

Cofnodion cyfarfod ARAC 21 Tachwedd                       (Tudalennau 42 - 55)

</AI11>

<AI12>

Diweddariad gan y Bwrdd Gweithredol (penderfyniadau RAD)         

(Tudalennau 56 - 57)

</AI12>

<AI13>

Cais gan y tîm rygbi                                                            (Tudalennau 58 - 61)

</AI13>

<AI14>

Llythyrau am daliadau costau byw i Gontractwyr – atebion (Saesneg yn Unig)                                                                                                                         (Tudalennau 62 - 85)

</AI14>

<AI15>

7         Unrhyw Fusnes Arall          

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.             FIELD_TITLE        FIELD_FOOTNOTEF_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.             FIELD_TITLE        FIELD_FOOTNOTEF_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE        FIELD_FOOTNOTEF_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE        FIELD_FOOTNOTEF_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>