Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mawrth 2023

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Owain Roberts

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6388

SeneddCyllid@senedd.cymru


O bell, Prifat

------

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2023, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw.

 

</AI1>

<AI2>

Cofrestru (09.15-09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Goblygiadau ariannol Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(09.30-09.50)                                                                    (Tudalennau 1 - 29)

Dogfennau ategol:

FIN(6)-07-23 P1 – Adroddiad drafft

FIN(6)-07-23 P2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 9 Mawrth 2023

FIN(6)-07-23 P3 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – 17 Mawrth 2023

</AI4>

<AI5>

3       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(09.50-10.05)                                                                  (Tudalennau 30 - 32)

Supporting documents:

FIN(6)-07-23 P4 - Blaenraglen Waith

</AI5>

<AI6>

4       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

(10.05-10.20)                                                                  (Tudalennau 33 - 37)

Dogfennau ategol:

FIN(6)-07-23 P5 - Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

</AI6>

<AI7>

5       Goblygiadau ariannol y Bil Bwyd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(10.20-10.40)                                                                  (Tudalennau 38 - 54)

Dogfennau ategol:

FIN(6)-07-23 P6 – Adroddiad drafft

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>