Agenda - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Chwefror 2023

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Meriel Singleton

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddSafonau@senedd.cymru


O bell, Prifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad i Gofrestru a Datgan Buddiannau

(09:30-09:45)                                                                      (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

3       Rheolau Diwygiedig Grwpiau Trawsbleidiol

(09:45-10:00)                                                                    (Tudalennau 4 - 23)

</AI3>

<AI4>

4       Adborth ar y weithdrefn ddiwygiedig ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

(10:00-10:15)                                                                  (Tudalennau 24 - 25)

</AI4>

<AI5>

5       Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

(10:15-10:20)                                                                  (Tudalennau 26 - 27)

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>