Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad: Sefydliad y Glowyr Llanhiledd, Abertyleri, Blaenau Gwent, NP13 2JT

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Owain Roberts

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6388

SeneddCyllid@senedd.cymru


Digwyddiad i randdeiliaid

------

<AI1>

1       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Digwyddiad i randdeiliaid

(09.30-12.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 24)

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil – Aelodau

Taflen rhanddeiliaid

Rhestr o’r rhai sy’n bresennol

</AI1>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>