Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24 Mai 2022

Amser: 09.00 - 09.03
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13082


O bell, Prifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Vikki Howells AS (Cadeirydd)

Natasha Asghar AS

John Griffiths AS

Peredur Owen Griffiths AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Clerc)

Bethan Garwood (Dirprwy Glerc)

Enrico Carpanini (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

</AI1>

<AI2>

2       Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

</AI2>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>