Agenda - Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Mai 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Tom Jackson

Clerc y Pwyllgor

 


Hybrid

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 09.35)                                                                                                

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

3       Penderfyniadau ar faterion blaenoriaeth Diwygio'r Senedd

(09.35-11.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 93)

</AI3>

<AI4>

4       Cynllun cyfathrebu ar gyfer cyhoeddi'r adroddiad

(11.30-12.00)                                                                                                  

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>