Agenda - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Gwener, 9 Rhagfyr 2022

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Meriel Singleton

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

CraffuPW@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Cyfnod cofrestru

(9.30 - 10.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

(10.00 - 11.30)                                                                                                

</AI3>

<AI4>

3       Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - the co-operation agreement

(11.40 - 12.10)                                                                  (Tudalennau 1 - 17)

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

Eitem 5 a 6.

</AI5>

<AI6>

5       Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

6       Trafod cyfarfodydd yn y dyfodol

                                                                                                                          

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>