Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Cynhadledd fideo drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 7)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Tudalennau 8 - 9)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Tudalennau 10 - 11)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Tudalennau 12 - 13)

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

</AI7>

<AI8>

4.1     Llythyr gan y Gweiniodog Materion Gwledig Gogledd Cymru, a'r Trefnydd - Cyfnod 4 y Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) (Tudalen 14)

</AI8>

<AI9>

4.2     Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Tudalennau 15 - 18)

 

</AI9>

<AI10>

5       Amserlen y Senedd

</AI10>

<AI11>

5.1     Dyddiadau'r toriadau (Tudalennau 19 - 20)

</AI11>

<AI12>

5.2     Trefniadau Cyflwyno toriad y Nadolig (Tudalennau 21 - 26)

 

</AI12>

<AI13>

6       Diwygio'r Senedd     

</AI13>

<AI14>

6.1     Ystyried adroddiad drafft ar argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd – Saesneg yn unig (Tudalennau 27 - 42)

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>