Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:
Ystafell bwyllgora 3

Dyddiad: Dydd Mawrth, 15 Tachwedd 2022

Amser: 08.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@senedd.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod preifat

(08.45 - 09.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  

</AI2>

<AI3>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 6)

</AI3>

<AI4>

3       Trefn Busnes    

</AI4>

<AI5>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Tudalennau 7 - 8)

</AI5>

<AI6>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Tudalennau 9 - 11)

</AI6>

<AI7>

3.3     Amserlen y Senedd ar gyfer y tair wythos nesaf (Tudalennau 12 - 13)

</AI7>

<AI8>

3.4     Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer dadl (Tudalennau 14 - 17)

 

</AI8>

<AI9>

4       Deddfwriaeth   

</AI9>

<AI10>

4.1     Diweddariad ar Femordanda Cydsyniad Deddfwriaethol (Tudalen 18)

 

</AI10>

<AI11>

5       Busnes y Senedd

</AI11>

<AI12>

5.1     Effaith Aelod yn ymadael â grwp gwleidyddol ar gynrychiolaeth Pwyllgorau ac amser y gwrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn (Tudalennau 19 - 25)

 

</AI12>

<AI13>

Cyfarfod Cyhoeddus

(09.00 - 10.15)

 

</AI13>

<AI14>

6       Diwygio'r Senedd

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

6.1     Argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd: Cymorth ar gyfer penderfyniad y Pwyllgor Busnes (Tudalennau 26 - 41)

</AI15>

<AI16>

6.2     Y nifer o ddeiliaid swyddi (Tudalennau 42 - 69)

</AI16>

<AI17>

6.3     Papur Cefndir: Canlyniadau pe bai Aelod yn newid plaid wleidyddol  (Tudalennau 70 - 91)

 

Ymatebion i'r ymgynghoriad

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>